skip to Main Content

Udržitelné investice

Green Finance Capital AG

jako manažerská, správní a poradentská společnost představuje ve své funkci pevný základ podnikání v oblastech nemovitostí, investic, financování, obnovitelných zdrojů a podnikového poradentství.
V souladu se základní myšlenkou udržitelné ekonomiky klade celá podnikatelská skupina Green Finance vysoké nároky v oblasti financí, energetiky a nemovitostí.

Další úkoly

Společnost je dále v rámci podnikatelské skupiny zodpovědná za výdělek, správu a prodej aktiv všech forem, účast na dalších společnostech a jejich financování, jakož i za získávání a zhodnocení patentů, licencí a práv a za všechy obchodní transakce, které s tím souvisí.