skip to Main Content

Green Finance nemovitosti

Věci movité a nemovité

Majetek, jenž je jako věcné právo zanesen do rakouského katastru nemovitostí, poskytuje vysokou stabilitu a je hmatatelnou věcnou hodnotou, která nepodléhá ani kolísání kurzu, ani inflaci.

Právě proto jsou nemovistosti upřednostňovanými investičními objekty. Stoupající hodnota a současně jistota jsou hlavními rysy, které lze jen marně hledat u jiných investic. Green Finance GmbH Austria vytváří tuto šanci s jednotlivými podíly na nemovitostech pro každého. Zároveň sázíme na revitalizaci existujících objektů ve stabilních regionech, které jsou charakteristické vysokou poptávkou po pronájmu.

Green Finance kupuje, renovuje a poskytuje nemovitosti ve spolupráci s regionálními partnery – těžte udržitelně z podílů nemovistostí s přidanou hodnotou!

Váš podíl na nájemním domě – stabilita na základě věcné hodnoty

Nemovitosti, které pronájmem bytových a obchodní jednotek dosahují výnosů, jsou označovány jako nájemní domy.

Podíly z nájemních domů jsou považovány za jistou a dlouhodobě výnosnou investici, u které lze zcela dobře zaručit růst její hodnoty stále stoupající poptávkou po bytových prostorech – v průměru za rok může být dosaženo růstu hodnoty přibližně 2,5 %.

K aktraktivitě nemovitosti přispívají vedle nárůstu hodnoty podmíněného poptávkou i pravidelný příjem z nájmu, stejně jako sanace a údržba a tím zvyšují předpoklad výnosu.

Udržitelné podíly na nemovitostech v zajímavých lokalitách
Špičkově rekonstruované stávající objekty
Přímé vlastnictví nemovitosti
Jistota na základě rakouského katastru nemovitostí
Na základě přímého vlastnictví nemovistosti zapsané v katastru nemovitostí lze nemovitost zastavit nebo zdědit
Atraktivní výnos a kontinuální výnosnost
Ochrana před inflací na základě stabilní investice do nemovistosti
Maximální jistota na základě provedení svěřenství notářem
Snížení rizika na základě rovnocenných podílů namísto jednotlivých bytových jednotek
Rozsáhlá modernizace a vybavení interiéru
Zachování historického charakteru vnější části budovy

Udržitelné investice s Green Finance nemovitostmi:

Očekávaný výnos průměrně:

2,5% výnos z nájmu p.a.
2,5% zvýšování hodnoty p.a.
2,5% spotřebitelský index – přizpůsobení

Aktuální projekty – Green Finance nemovitosti

Zámek Frein

Frankenburgu, Horní Rakousko

Tento objekt rekonstruovala společnost Green Finance GmbH Austria na jaře roku 2018 – dle nejvyšších nároků na kvalitu bylo umožněno moderní a současně dobové bydlení ve stylovém zámeckém prostředí. Ve spolupráci s památkovým úřadem a se zřetelem na udržitelnost zde vzniklo osm velkých bytů a čtyři kanceláře.

Zámek Frein nacházející se v obci Frankenburg am Hausruck nabízí díky centrální poloze a velmi dobré infrastruktuře okouzlující bydlení v idylicky venkovském regionu. Dobře zachovaný, historický charakter a renovované, inteligentně promyšlené byty a kancelářské prostory se doplňují v jedinečné a reprezentativní nemovitosti, která je současně výnosná.

Základní údaje:

8 nájemních bytů, 4 kanceláře
824 m² zastavěné plochy
1051 m² užitné pronajímatelné plochy
331 m² základní plocha
Udržitelné investice do nemovitostí v zajímavých lokalitách
Špičková rekonstrukce:
Rozsáhlá revitalizace celkové budovy
Rozsáhlá modernizace a vybavení interiéru
Zachování historického charakteru vnější části budovy