skip to Main Content

ODPOVĚDNOST
& UDRŽITELNOST

Udržitelnost v praxi v Green Finance

V rámci Green Mission se Green Finance zaměřuje na udržitelnost ve svých klíčových oblastech nemovitostí, energetiky a finančních investic.

GF_Nachhaltigkeit
Udržitelnost v praxi v Green Finance

V rámci Green Mission se Green Finance zaměřuje na udržitelnost ve svých klíčových oblastech nemovitostí, energetiky a finančních investic.

GF_Nachhaltigkeit
Udržitelnost v praxi
v Green Finance

V rámci Green Mission se Green Finance
zaměřuje na udržitelnost ve svých
klíčových oblastech nemovitostí, energetiky
a finančních investic.

GF_Nachhaltigkeit

GREEN ECONOMY

Realitní projekty

/   Realizace moderními, ekologickými a energeticky úspornými stavebními
postupy

/   Využití stávajících, již vysušených ploch – žádné dodatečné vysušování půdy

/   Zapojení obcí při plánování a realizaci

/   Vytváření přidané hodnoty v lokalitě a zpřístupnění ploch veřejnosti

/   Zámek Frein: revitalizace a obnova stávající historické budovy ve spolupráci s památkovou péčí

/   Mauerkirchen: přestavba bývalého obchodu s nábytkem na moderní obytný dům s nízkou energetickou
náročností, který je vhodný i pro rodiny

/   Green business center Linec: zbourání staré průmyslové budovy, stavba nové, energeticky úsporné komerční
nemovitosti, vytvoření zdravého pracovního prostředí pro zaměstnance

Realitní projekt
Mauerkirchen

V roce 2019 začala stavba tohoto udržitelného realitního projektu v Mauerkirchenu (AT). Ze starého, opuštěného bývalého obchodního domu s nábytkem zde vznikl ekologický, nízkoenergetický nájemní dům s 38 příjemnými světlými byty pro rodiny. Při realizaci byl kladen důraz na maximální a smysluplnou využitelnost plochy. Na střešní terase budovy vznikla mimo jiné společná zahrada s dětským hřištěm, která je k dispozici všem nájemcům. Dokončení je plánováno na konec roku 2020.

 

 

/   Elektřina z vlastní fotovoltaické elektrárny

/   Nízkoenergetická stavba

/   Atrium se zelení

pvbutton

Revitalizační projekt
Zámek Frein am Hausruck

Společnost Green Finance provedla ve Frankenburgu am Hausruck (Horní Rakousko) revitalizaci historické památky regionu: zámek Frein nacházející se v samotném centru obce byl ve spolupráci s památkovou péčí od základů opraven, a tak se opět mohl stát využitelný pro místní obyvatele. Zatímco fasáda a charakteristická střecha byly obnoveny, uvnitř vznikly moderní nájemní byty a komerční prostory. V úzké spolupráci se sdružením pro ochranu zvířat bylo zachováno hnízdiště páté největší kolonie netopýrů v Horním Rakousku.

 

/  Udržitelná revitalizace ve spolupráci s památkovou
péčí

/  Moderní byty a kanceláře

/  Modernizace a zpřístupnění parku

savethepets

GREEN ECONOMY

Realitní projekty

/   Realizace moderními, ekologickými a energeticky úspornými stavebními postupy

/   Využití stávajících, již vysušených ploch – žádné dodatečné vysušování půdy

/   Zapojení obcí při plánování a realizaci

/   Vytváření přidané hodnoty v lokalitě a zpřístupnění ploch veřejnosti

/   Zámek Frein: revitalizace a obnova stávající historické budovy ve spolupráci s památkovou péčí

/   Mauerkirchen: přestavba bývalého obchodu s nábytkem na moderní obytný dům s nízkou energetickou náročností, který je vhodný i pro rodiny

/  Green business center Linec: zbourání staré průmyslové budovy, stavba nové, energeticky úsporné komerční nemovitosti, vytvoření zdravého pracovního prostředí pro zaměstnance

Realitní projekt
Mauerkirchen

V roce 2019 začala stavba tohoto udržitelného realitního projektu v Mauerkirchenu (AT). Ze starého, opuštěného bývalého obchodního domu s nábytkem zde vznikl ekologický, nízkoenergetický nájemní dům s 38 příjemnými světlými byty pro rodiny. Při realizaci byl kladen důraz na maximální a smysluplnou využitelnost plochy. Na střešní terase budovy vznikla mimo jiné společná zahrada s dětským hřištěm, která je k dispozici všem nájemcům. Dokončení je plánováno na konec roku 2020.

 

/   Elektřina z vlastní fotovoltaické elektrárny

/   Nízkoenergetická stavba

/   Atrium se zelení

pvbutton

Revitalizační projekt
Zámek Frein am Hausruck

Společnost Green Finance provedla ve Frankenburgu am Hausruck (Horní Rakousko) revitalizaci historické památky regionu: zámek Frein nacházející se v samotném centru obce byl ve spolupráci s památkovou péčí od základů opraven, a tak se opět mohl stát využitelný pro místní obyvatele. Zatímco fasáda a charakteristická střecha byly obnoveny, uvnitř vznikly moderní nájemní byty a komerční prostory. V úzké spolupráci se sdružením pro ochranu zvířat bylo zachováno hnízdiště páté největší kolonie netopýrů v Horním Rakousku.

 

/  Udržitelná revitalizace ve spolupráci s památkovou péčí

/  Moderní byty a kanceláře

/  Modernizace a zpřístupnění parku

savethepets

GREEN ECONOMY

Realitní projekty

/   Realizace moderními, ekologickými a
energeticky úspornými stavebními
postupy

/   Využití stávajících, již vysušených ploch –
žádné dodatečné vysušování půdy

/   Zapojení obcí při plánování a realizaci

/   Vytváření přidané hodnoty v lokalitě a
zpřístupnění ploch veřejnosti

/   Zámek Frein: revitalizace a obnova stávající
historické budovy ve spolupráci s
památkovou péčí

/   Mauerkirchen: přestavba bývalého obchodu s nábytkem na moderní obytný dům
s nízkou energetickou náročností, který
je vhodný i pro rodiny

/   Green business center Linec: zbourání staré
průmyslové budovy, stavba nové,
energeticky úsporné komerční
nemovitosti, vytvoření zdravého
pracovního prostředí pro zaměstnance

Akcionáři

/   Povinnost akcionářů jednat vůči společnosti odpovědně

  Zapojení, motivace a účast zaměstnanců na základě akciového programu

/   Velký objem vlastního kapitálu pro dlouhodobou firemní stabilitu odolnou proti
krizi

Akcionáři

/  Povinnost akcionářů jednat vůči společnosti odpovědně

  Zapojení, motivace a účast zaměstnanců na základě akciového programu

/   Velký objem vlastního kapitálu pro dlouhodobou firemní stabilitu odolnou proti krizi

Akcionáři

/   Povinnost akcionářů jednat vůči společnosti
odpovědně

  Zapojení, motivace a účast zaměstnanců na
základě akciového programu

/   Velký objem vlastního kapitálu pro
dlouhodobou firemní stabilitu
odolnou proti krizi

certi

Zákazníci

  Spokojenost a přínos pro zákazníka na
prvním místě

  Vysoké standardy kvality investičních
produktů

/   Velká spokojenost nájemníků realitních
projektů

  Spolehlivé a včasné zpracování všech
služeb

handshake

Dodavatelé

  Přísné standardy při výběru partnerů,
poskytovatelů služeb a dodavatelů

  Zaměření na regionalitu dodavatelů a
poskytovatelů služeb

  Včasné platby a spolehlivost vůči
dodavatelům

recy@2x

GREEN ECOLOGY

Životní prostředí

/   Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů jako důležitý
aspekt při výběru produktů, poboček a realitních
projektů

/   Snížení spotřeby papíru díky digitalizaci komunikace

/   Nahrazení plastů a umělých hmot v každodenním
provozu firmy

/   Zaměření pozornosti na ekologické normy při výrobě
tiskovin

/   Předcházení vysušování půdy při realizaci realitních
projektů

/   Spolupráce s úřadem pro ochranu přírody,
s památkovým úřadem a s organizací pro ochranu
zvířat při realizaci našich realitních projektů

GREEN ECOLOGY

Životní prostředí

/   Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů jako důležitý aspekt při výběru produktů, poboček a realitních projektů

/   Snížení spotřeby papíru díky digitalizaci komunikace

/   Nahrazení plastů a umělých hmot v každodenním provozu firmy

/   Zaměření pozornosti na ekologické normy při výrobě tiskovin

/   Předcházení vysušování půdy při realizaci realitních projektů

/   Spolupráce s úřadem pro ochranu přírody, s památkovým úřadem a s organizací pro ochranu zvířat při realizaci našich realitních projektů

Snížení
254 960,00 t CO2

díky zaměření na
solární energii

GREEN ECOLOGY

Životní prostředí

/   Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů
jako důležitý aspekt při výběru
produktů, poboček a realitních projektů

/   Snížení spotřeby papíru díky digitalizaci
komunikace

/   Nahrazení plastů a umělých hmot v
každodenním provozu firmy

/   Zaměření pozornosti na ekologické normy
při výrobě tiskovin

/   Předcházení vysušování půdy při realizaci
realitních projektů

/   Spolupráce s úřadem pro ochranu přírody, s
památkovým úřadem a s organizací
pro ochranu zvířat při realizaci
našich realitních projektů

E-mobilita v praxi v Green Finance

Green Finance se také zaměřuje na udržitelnost, pokud jde o každodenní mobilitu. V roce 2020 tvoří 29 % vozového parku Green Finance elektrická a hybridní vozidla. Tento trend nadále roste! Do roku 2025 chceme zvýšit podíl aut s nízkými emisemi v našem vozovém parku o nejméně 85 %.

E-mobilita v praxi v Green Finance

Green Finance se také zaměřuje na udržitelnost, pokud jde o každodenní mobilitu. V roce 2020 tvoří 29 % vozového parku Green Finance elektrická a hybridní vozidla. Tento trend nadále roste! Do roku 2025 chceme zvýšit podíl aut s nízkými emisemi v našem vozovém parku o nejméně 85 %.

E-mobilita v praxi
v Green Finance

Green Finance se také zaměřuje na udržitelnost, pokud jde o každodenní mobilitu. V roce 2020 tvoří 29 % vozového parku Green Finance elektrická a hybridní vozidla. Tento trend nadále roste! Do roku 2025 chceme zvýšit podíl aut s nízkými emisemi v našem vozovém parku o nejméně 85 %.

0
elektrických a hybridních vozidel
0%
vozového parku firmy je šetrných k životnímu prostředí
0t CO²
se ročně sníží

Program 1000 stromů

Firemní pozemky v
Horním Rakousku jsou vyhrazeny
pro osázení 1000 stromů.

0
elektrických a hybridních vozidel
0%
vozového parku firmy je šetrných k životnímu prostředí
0t CO²
se ročně sníží

Program 1000 stromů

Firemní pozemky v
Horním Rakousku jsou vyhrazeny
pro osázení 1000 stromů.

0
elektrických a hybridních vozidel
0%
vozového parku firmy je šetrných
k životnímu prostředí
0t CO²
se ročně sníží

Program 1000 stromů

Firemní pozemky v
Horním Rakousku jsou vyhrazeny
pro osázení 1000 stromů.

GREEN SOCIAL AFFAIRS

Společenská a
sociální angažovanost

  Podpora nadace na pomoc dětem s onkologickým
onemocněním sbírkami na firemním akcích

  Výrazná angažovanost a podpora firmy obecně
prospěšných projektů business partnerů

/   Individuální sponzorství business partnerů sportovních a
pohybových programů pro děti

GREEN SOCIAL AFFAIRS

Společenská a
sociální angažovanost

  Podpora nadace na pomoc dětem s onkologickým onemocněním sbírkami na firemním akcích

  Výrazná angažovanost a podpora firmy obecně prospěšných projektů business partnerů

/   Individuální sponzorství business partnerů sportovních a pohybových programů pro děti

GREEN SOCIAL AFFAIRS

Společenská a
sociální angažovanost

  Podpora nadace na pomoc dětem s
onkologickým onemocněním sbírkami
na firemním akcích

  Výrazná angažovanost a podpora firmy
obecně prospěšných projektů business
partnerů

/   Individuální sponzorství business partnerů
sportovních a pohybových programů
pro děti

Green Business Partner

/   Ocenění zaměstnanců na všech úrovních

/   Stabilní platové modely a zajištění, také pro
samostatně činné business partnery

/   Osobní rozvoj a široká nabídka školení

  Školící programy pro nováčky

Green Business Partner

/   Ocenění zaměstnanců na všech úrovních

/   Stabilní platové modely a zajištění, také pro samostatně činné business partnery

/   Osobní rozvoj a široká nabídka školení

  Školící programy pro nováčky

Green Business Partner

/   Ocenění zaměstnanců na všech úrovních

  Stabilní platové modely a zajištění, také pro
samostatně činné business partnery

/   Osobní rozvoj a široká nabídka školení

/   Školící programy pro nováčky

Back To Top