skip to Main Content

Green Finance
vállalatcsoport

Mi vagyunk a Green Finance!

A Green Finance Group AG és leányvállalatai a nemzetközi porondon
tevékenykednek és szolgáltatások széles körét kínálják.

Slide A Green Finance Capital AG
a vállalatcsoport központi
szereplőjeként felel a Green Finance
csoport további társaságainak
finanszírozásáért, és ennek
megfelelően biztosítja a tőkét
az ingatlanfejlesztés, a
tőkebefektetések és a megújuló
energiák üzletágaknak.


Részvénytőke 50.000,- €
A Green Finance Group AG
holdigtársaságként működik,
és mivel ez a Green Finance
csoport élén álló társaság, itt
hozzák meg a vállalat egészét
érintő stratégiai döntéseket.
Így meghatározó felelőssége van
a fenntartható területekre történő
összpontosításban.


Részvénytőke 500.000,- €
A Green Finance Broker AG
a management, az ügyviteli
és tanácsadási szolgáltatások
szakértője a vállalatcsoporton belül.
Nemzetközi hálózatához nyolc
országban több mint 2.600
együttműködő partner és 23.000-et
meghaladó számú ügyfélkapcsolat
tartozik.


Részvénytőke 50.000,- €
Az osztrák Green Finance GmbH
számos üzleti területtel foglalkozik:
ingóságok bérbeadásával,
ingatlanfejlesztéssel és ingatlan
bérbeadással. Különös figyelmet
fordít a vállalat olyan ingatlanok
megszerzésére és revitalizációjára,
amelyek esetében értéknövekedés
érhető el.


Törzstőke 1.000.000,- €
Az LVA24 Prozessfinanzierung
GmbH /LVA24 Eljárásfinanszírozási
Kft./ 2019. november óta része
a Green Finance csoportnak és
károsult személyek eljárási
költségeinek átvállalásával
foglalkozik.
Törzstőke € 250.000,-
A fenntarthatóság fontos számunkra – a Responsibility & Sustainability Jelentéshez

A fenntarthatóság fontos számunkra

A fenntarthatóság fontos számunkra

Mutatószámok

Mérleg 2019.12.31.

€ 26.489.670,69

Green Finance csoport eszközök

€ 11.259.495,86

Green Finance csoport bevételek

€ 1.306.789,52

Green Finance csoport üzleti
tevékenység eredménye (EBIT)

Mutatószámok

Mérleg 2019.12.31.

€ 26.489.670,69

Green Finance csoport eszközök

€ 11.259.495,86

Green Finance csoport bevételek

€ 1.306.789,52

Green Finance csoport üzleti
tevékenység eredménye (EBIT)

Mutatószámok

Mérleg 2019.12.31.

Slide Milestones 5 Jahre Green Finance 2015. NYÁR
A Green Finance ötlet

2015. OKTÓBER
Az ausztriai
Green Finance GmbH
megalapítása


Irodanyitás Zeltwegben

2015. NOVEMBER
Együttműködés
a Sun Contracting csoporttal
2016. FEBRUÁR
Green Finance nyereségrészesedésre
való jogosultság termék

2016. JÚNIUS
Irodanyitás Dornbirnben

2016. JÚLIUS
Megkezdődik a Green Finance
ingatlanfejlesztés


2016. SZEPTEMBER
Scharnstein
ingatlanprojekt
megszerzése & elindítása
2017. MÁRCIUS
Dream Car
Program


2017. ÁPRILIS
A bécsi
központ megnyitása


2017. SZEPTEMBER
Schloss Frein
ingatlanprojekt
megszerzése & elindítása
2018. MÁRCIUS
Nemzetközi Green
Finance holdingstruktúra
Expanzió - Liechtenstein
Irodanyitás Linzben


2018. ÁPRILIS
Irodanyitás Innsbruckban

2018. MÁJUS
Expanzió - Szlovákia

2018. JÚLIUS
Green Finance
8x8 Investment termék


2018. SZEPTEMBER
Schloss Frein
befejezése


2018. OKTÓBER
Mauerkirchen
ingatlanprojekt
megszerzése & elindítása
Irodanyitás Salzburgban


2018. DECEMBER
Irodanyitás Kremsben
2019. FEBRUÁR
Expanzió - Magyarország
Irodanyitás
Laakirchen-ben

2019. AUGUSZTUS
Irodanyitás Grazban

2019. OKTÓBER
Az LVA24 Prozessfinanzierung
/LVA24
Eljárásfinanszírozás/ átvétele
Irodanyitás
Bregenz

2020. JANUÁR
Expanzió - Németország
Irodanyitás Olchingben


2020. FEBRUÁR
Kereskedelmi ingatlan
vásárlása Linzben
Az ügyfélkapcsolatok
száma meghaladja a
20.000-et
Irodanyitás Klagenfurtban
Irodanyitás Deggendorfban


2020. MÁRCIUS
Green Business Center
ingatlanprojekt


2020. ÁPRILIS
Dream House Program
Green Finance Bond 8
termék


2020. MÁJUS
Expanzió – Románia

2020. JÚLIUS
Green Finance
1000 fa program
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Green Finance igazgatók

A Green Finance igazgatói jelentik sikerünk egyik alappillérét. Motivált partnerek, a jó munkahelyi légkör megteremtése, a tökéletes képzés és a Green Üzleti Partnerek támogatása – ezek jellemzik a vezetőségünket. Igazgatóink különböző szakmai területekről érkeztek, és ebből adódóan számottevő speciális szaktudást hoztak magukkal a vállalathoz – ez a tökéletes sikerkoncepció.

Green Finance Group AG: Gerald Frühauf

Gerald
Frühauf

Senior Business Director
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Gerald Frühauf

Senior Business Director
A biztosítási és befektetési tanácsadói ágazatban szerzett 24 év szakmai tapasztalattal Gerald Frühauf abszolút szakértőnek számít a pénzügyi területen. Eredetileg gépjármű-technikusi végzettséget szerzett, majd miután 12 évig nagy pénzügyi szolgáltató cégek managementjének tagjaként tevékenykedett, további 12 évig önálló vállalkozóként dolgozott. A Green Finance GmbH társalapítójaként nap mint nap hasznosítja szaktudását és tapasztalatát az aktív üzletmenetben és így meghatározó szerepe van a vállalat sikerében.

Green Finance Group AG: Christian Schuster

Christian
Schauer

Chief Executive Officer
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Christian Schauer

A Green Finance vállalatcsoport fejeként Christian Schauer volt az, aki letette a Green Finance Vision megvalósításának alapkövét. A fenntarthatóság és ügyfélközpontúság filozófiájának legfőbb hajtóerejeként ő az, aki a pénzügyi szektorban az új utat megvalósítja. A HTL Ingenieur végzettségű Christian Schauer nem csak 17 év tapasztalattal rendelkezik a kereskedelmi és műszaki vezetésben, hanem a legkülönbözőbb területeken számos képzést is elvégzett és több képesítést is szerzett. Diplomás ingatlan-vagyonkezelőként és tanácsadóként Christian Schauer teljesíti az összes előfeltételt, amely szükséges ahhoz, hogy a Green Finance Group AG, a Green Finance Capital AG, a Green Finance Broker AG igazgatóságának ügyvezető tagjaként, valamint a Green Finance GmbH Austria és az LVA24 Prozessfinanzierung GmbH ügyvezetőjeként gondoskodjon a hosszútávú sikerről.

Green Finance Group AG: Michael Kottnig

Michael
Kottnig

Chief Operating Officer
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Michael Kottnig

Chief Operating Officer
A hálózatirányítás, a kommunikáció és a továbbfejlesztés területeken az első számú vezető Michael Kottnig, aki COO-ként és a Green Finance csoport igazgatóságának hálózatért felelős tagjaként szaktudásával és kiemelkedő kommunikációs készségével gazdagítja a vezetői csapatot. Képesítéssel rendelkező befektetési tanácsadó és diplomás pénzügyi szolgáltató, aki az ágazatban 15 év tapasztalattal rendelkezik, és akinek kifejezett erőssége a vállalatok vezetése és továbbfejlesztése, így a Green Finance-en belül ő jelenti a legfontosabb kapcsolati pontot az összes Üzleti Partner számára nemzetközi szinten.

Green Finance Group AG: Walter Schuster

Walter
Schuster

Senior Business Director
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Walter Schuster

Walter Schuster Green Finance csoportba való belépésének eredményeképp több terület komoly fejlődést mutatott. Annak a feladatának köszönhetően, hogy emberekkel és konszernekkel bel- és külföldön folyamatosan coach-ként dolgozzon, és rávezesse őket a sikerhez vezető útra, optimalizáltuk és úgy alakítottuk át a Green Finance képzési rendszerét, hogy megfeleljen a legkorszerűbb elvárásoknak. Az LVA24 alapítójaként is sikerült rövid idő alatt felépítenie Ausztria egyik legjelentősebb eljárásfinanszírozóját és több külföldi kirendeltséget is. Az átfogó feladatai ellenére a hálózatépítésben is tevékenykedik, és ő az első számú felelőse a Green Finance csoport expanziójának Bulgáriában, Szlovákiában és Csehországban.

Green Finance Group AG: Ivo Ljubas

Ivo
Ljubas

Senior Business Director
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Ivo Ljubas

Senior Business Director
A pénzügyi szolgáltatási ágazatban szerzett 18 év tapasztalat nélkülözhetetlen mentorrá teszi Ivo Ljubast a Green Finance csapata számára. Az értékesítés és a coaching szakértője már eleve biztosítási tanácsadói tanulmányokkal kezdte szakmai pályafutását, és ugyancsak diplomás befektetési tanácsadó is. Pénzügyi tanácsadói tevékenysége mellett Ljubas 2009 óta a szélenergia és a napelemek területén is foglalkozik több projekttel. A Green Finance alapító tagjaként a vállalat fenntarthatóságról vallott alapgondolatának szolgálatába állítja azt a sokoldalú know-how-t, amellyel az energiaszektor és a pénzügyi ágazat területén rendelkezik.

Green Finance Group AG: Markus Jäkel

Markus
Jäkel

Senior Business Director
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Markus Jäkel

Vegyipari eljárástechnikusi tanulmányai után Markus Jäkel a pénzügyi ágazatban helyezkedett el, és sikeres karriert épített befektetési tanácsadóként. 2015 óta nem csak a Green Finance vezetői csapatát erősíti, hanem mint az első perctől jelen lévő alapító tag a Green Finance GmbH társasági tagja is. Miután a vállalati struktúra nemzetközi szinten bővült, Markus Jäkel megtalálható a Green Finance Group AG részvényesei között is.

Green Finance Group AG: Thomas Hauer

Thomas
Hauer

Senior Business Director
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Thomas Hauer

Vegyipari eljárástechnikusi tanulmányai után Markus Jäkel a pénzügyi ágazatban helyezkedett el, és sikeres karriert épített befektetési tanácsadóként. 2015 óta nem csak a Green Finance vezetői csapatát erősíti, hanem mint az első perctől jelen lévő alapító tag a Green Finance GmbH társasági tagja is. Miután a vállalati struktúra nemzetközi szinten bővült, Markus Jäkel megtalálható a Green Finance Group AG részvényesei között is.

Green Finance igazgatók

A Green Finance igazgatói jelentik sikerünk egyik alappillérét. Motivált partnerek, a jó munkahelyi légkör megteremtése, a tökéletes képzés és a Green Üzleti Partnerek támogatása – ezek jellemzik a vezetőségünket. Igazgatóink különböző szakmai területekről érkeztek, és ebből adódóan számottevő speciális szaktudást hoztak magukkal a vállalathoz – ez a tökéletes sikerkoncepció.

Green Finance igazgatók

A Green Finance igazgatói jelentik sikerünk egyik alappillérét. Motivált partnerek, a jó munkahelyi légkör megteremtése, a tökéletes képzés és a Green Üzleti Partnerek támogatása – ezek jellemzik a vezetőségünket. Igazgatóink különböző szakmai területekről érkeztek, és ebből adódóan számottevő speciális szaktudást hoztak magukkal a vállalathoz – ez a tökéletes sikerkoncepció.

Az erős vezetői csapat a tartós siker záloga

Back To Top