skip to Main Content

Naši Green Business partneri
sú našim úspechom

Sme si plne vedomí, že Green Finance Business partneri sú silným základom nášho úspechu. Ponúkame preto viaceré programy, aby sme našich partnerov čo najlepšie podporili pri ich každodennej práci. Od kvalitného vzdelávania v rôznych oblastiach po podporu výdavkov na kancelárske priestory a auto – Green Finance umožňuje štart do budúcej kariéry a podporuje tam, kde je to potrebné.

Dusilovnosť sa oplatí,

pretože nám za to stojíte!

null

Korektný spôsob vyúčtovania

Korektný spôsob vyúčtovania

…pretože je jednoducho dôležité dostať včas a riadne zaplatené.

null

Vysoký príspevok na kancelárske priestory

Vysoký príspevok na kancelárske priestory

…pretože pozitívne a pekné pracovné prostredie sa podieľa na osobnom úspechu.

null

Dream-Car program

Dream-Car program

…pretože je radosť bezplatne užívať prekrásne auto a ukázať tým úspech.

null

Finančná sloboda

Finančná sloboda

…pretože sloboda je okrem iného definovaná aj finančnou nezávislosťou.

GREEN FINANCE PRÍSPEVOK NA KANCELÁRSKE PRIESTORY

Zistiť viac

GREEN FINANCE PRÍSPEVOK NA KANCELÁRSKE PRIESTORY

Usilovnosť je polovica úspechu

Green Business partneri po celom Rakúsku, ktorí si na svoje aktivity pre Green Finance prenajímajú kancelárske priestory, sú podporovaní vo forme mesačného príspevku.

Na túto finančnú podporu majú nárok všetci Green Finance partneri, ktorí už preukázali svoje nasadenie a chcú začať pracovať v mieste svojho bydliska.
Green Finance týmto podporuje samostatnosť usilovných a odhodlaných Green Business partnerov a umožňuje im pracovnú sebarealizáciu s vysokou mierou vlastnej zodpovednosti.

Green Finance Dream Car program

Zistiť viac

Green Finance Dream Car program

Zo stretnutia na stretnutie v aute snov

Naši Green Business partneri sú denne na cestách po celom Rakúsku. Presnosť je pritom pre nás veľmi dôležitá – presne ako bezpečnosť cestnej premávky. Každý, kto pravidelne veľa pracovne cestuje vie, že auto je oveľa viac než len jednoduchý dopravný prostriedok. Reprezentatívne, spoľahlivé, komfortné a bezpečné – našich Business Partnerov podporíme autom, ktoré im spríjemní ich pracovné dni.

Green Finance ponúka mimoriadne angažovaným Business partnerom možnosť vybrať si – podľa ich pracovných úspechov – medzi novými modelmi značiek BMW, Maserati, Mercedes alebo Tesla. Avšak bez práce nie sú koláče! Účasť na Green Finance Dreamcar programe musí byť zaslúžená: splnenie pracovných cieľov, spoľahlivosť a najlepší zákaznícky servis sú predpokladom pre Vaše vysnené auto.

Naše zásady

pre Vašu pracovnú spokojnosť

null

Efektívne vzdelanie

Efektívne vzdelanie

…pretože vzdelanie je vedľa lásky to jediné bohatstvo, ktoré sa zdvojnásobí keď sa zdieľa.

null

Spokojní zákazníci

Spokojní zákazníci

…pretože zákazníkov robíme spokojnými, len ak im podstatne zvýšime ich kvalitu života.

null

Hodnotné produkty

Hodnotné produkty

…pretože v 21. storočí nie je možné uspieť s produktom z predchádzajúceho storočia.

null

Inovatívny software

Inovatívny software

…pretože v našej rýchle sa meniacej dobe sú nevyhnutné pohotové a transparentné technické riešenia.

null

Správny rebríček hodnôt

Správny rebríček hodnôt

…pretože na konci našej cesty, keď všetko pominie, sú hodnoty to jediné, čo po nás zostane.

null

Skvelá pracovná atmosféra

Skvelá pracovná atmosféra

…pretože pracovné úspechy sa dosahujú ľahšie, ak je čas aj na zábavu.

null

Stabilný príjem

Stabilný príjem

…pretože je príjemné mať neustály pasívny príjem.

null

Stabilný príjem

Stabilný príjem

…pretože je príjemné mať neustály pasívny príjem.

VYSOKÁ ÚROVEŇ VZDELÁVANIA

Zistiť viac

VYSOKÁ ÚROVEŇ VZDELÁVANIA

Nezáleží na tom, či sa jedná o človeka mimo odboru, alebo skúseného Green Business partnera – Green Finance vzdelávanie poskytuje školenia pre každú úroveň znalostí. Kladieme dôraz na komplexné a rozsiahle vedomosti, ktoré získate krok za krokom. Ponúkame rôznorodé a rozmanité workshopy a programy, vedomosti z ktorých naši partneri uplatnia v ich pracovnom živote.  

Niekoľkokrát do týždňa sú zdarma ponúkané špecifické školenia na rôzne témy. Lokálny tréningový program je podporovaný certifikovanými e-learningovými kurzmi, ktoré našim Green Business partnerom ponúkajú nielen časovú a miestnu flexibilitu, ale poskytujú aj rozsiahle vedomosti.

GREEN FINANCE PODPORA VZDELÁVANIA

Zistiť viac

GREEN FINANCE PODPORA VZDELÁVANIA

ZÁBAVA A VZDELANIE IDÚ RUKA V RUKE

Green Finance ponúka priebežne podporu vzdelávania v Rakúsku a v zahraničí. Spája takto vzdelávanie a zábavu s príjemným prostredím, aby udržala motiváciu a odborné vedomosti Green Business partnerov na vysokej úrovni. Popri vecných obsahoch a teambuildingových workshopoch sú na programe aj mentálne a motivačné tréningy. Veľmi nám záleží na tom, aby sme ku každému účastníkovi pristupovali individuálne. Cieľom sú: osobný rozvoj, sebarealizácia a zábava.

Staňte sa aj Vy súčasťou úspešného príbehu Green Finance

Chcete sa aj Vy stať Green Business partnerom?
Zaregistrujte sa teraz pomocou doleuvedeného formulára a získajte viacej informácií o začatí svojej kariéry.

  [honeypot E-Mail]

   [honeypot E-Mail]

    [honeypot E-Mail]

    Back To Top