skip to Main Content

Green Finance nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti a hnuteľný majetok

Majetok, ktorý je zapísaný ako vecné právo do rakúskeho katastra nehnutneľností, ponúka vysokú stabilitu a je hmatateľnou vecnou hodnotou, ktorá nepodlieha kurzovým výkyvom ani inflácii.

Práve preto sú nehnuteľnosti preferovanými investičnými objektmi. Narastajúca hodnota a súčasne istota, sú hlavnými rysmi, ktoré by sme pri mnohých iných investičných príležitostiach hľadali len márne. Green Finance GmbH Austria vytvára túto príležitosť s jednotlivými podielmi na nehnuteľnostiach pre každého. Zároveň vsádzame aj na revitalizáciu existujúcich objektov v stabilných regiónoch, ktoré sú charakteristické vysokým dopytom po prenájmoch.

Green Finance GmbH Austria kupuje, renovuje a predáva nehnuteľnosti v spolupráci s regionálnymi partnermi – ťažte udržateľne z podielov na nehnuteľnostiach s pridanou hodnotou.

Váš podiel na nájomnom dome – stabilita na základe vecnej hodnoty

Nehnuteľnosti, ktoré dosahujú zisk z prenájmu bytových a obchodných jednotiek, sú označované ako nájomné domy. Podiely na nájomných domoch sú bezpečnou a dlhodobo rentabilnou formou investovania, pri ktorej je zaručený nárast hodnoty vďaka neustále stúpajúcemu dopytu po bytových priestoroch  – v priemere, môže tento nárast za rok dosiahnuť približne 2,5%.

K atraktivite nehnuteľností prispievajú popri náraste hodnoty podmienenej dopytom aj pravidelný príjem z prenájmu, rovnako ako renovácia a údržba, ktoré zvyšujú predpoklad výnosu.

Green Finance nehnuteľnosti sú ideálne pre náročných investorov. Solídne stavby v zaujímavých regiónoch, kvalitná rekonštrukcia, dobrá infraštruktúra a profesionálna správa, sú základom vysokej rentability.

Udržateľné podiely na nehnuteľnostiach v zaujímavých lokalitách
Kvalitne zrekonštruované existujúce objekty
Priame vlastníctvo nehnuteľnosti
Istota na základe rakúskeho katastra nehnuteľností
Na základe priameho vlastníctva zapísaného v katastri nehnuteľností je nehnuteľnosť prenajímateľná a môže sa dediť
Atraktívny výnos a kontinuálna rendita
Ochrana pred infláciou na základe stabilnej investície do nehnuteľností
Maximálna istota vďaka notárskej úschove
Zníženie rizika na základe rovnocenných podielov namiesto jednotlivých bytových jednotiek
Rozsiahla modernizácia a vybavenie interiéru
Zachovanie historického vonkajšieho charakteru budovy

Udržateľné investície s Green Finance nehnuteľnosťami:

Priemerný očakávaný výnos:

2,5% výnos z prenájmu p.a.
2,5% zvyšovanie hodnoty p.a.
2,5% spotrebiteľský Index – prispôsobenie

Aktuálne projekty – Green Finance nehnuteľnosti

Zámok Frein

Frankenburg, Horné Rakúsko

Tento objekt zrekonštruovala Green Finance GmbH Austria na jar v roku 2018 – podľa najvyšších nárokov na kvalitu bolo umožnené moderné a dobové bývanie v štýlovom zámockom prostredí. So zreteľom na trvalú udržateľnosť a v spolupráci s pamiatkovým úradom bolo vytvorených 8 veľkých rodinných bytov a štyri kancelárske priestory.

Zámok Frein v srdci Frankenburg am Hausruck ponúka vďaka centrálnej polohe a veľmi dobrej infraštruktúre šarmantné bývanie v idylickom, vidieckom prostredí. Dobre zachovaný, historický charakter a zrenovované, inteligentne premyslené byty a kancelárie sa dopĺňajú, aby vytvorili jedinečnú, reprezentatívnu a výnosnú nehnuteľnosť.

Základné údaje:

8 nájomných bytov, 4 kancelárske priestory
824 m² zastavaná plocha
1051 m² úžitková prenajímateľná plocha
331 m² základná plocha
Udržateľné podiely na nehnuteľnostiach v zaujímavých lokalitách
Špičková rekonštrukcia:
Rozsiahla revitalizácia celej budovy
Rozsiahla modernizácia a vybavenie interiéru
Zachovanie historického charakteru vonkajšej časti budovy