skip to Main Content

Udržateľné investície

Green Finance Capital AG

ako manažérska, správna a poradenská spoločnosť vytvára vo svojej funkcii pevný základ obchodných činností v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami, investícií, financovania, obnoviteľných zdrojov a podnikového poradenstva. V súlade so základnou myšlienkou udržateľnej ekonomiky, udáva Green Finance Group štandardy vo finančnom a energetickom sektore a v oblasti nehnuteľností.

Dodatočné aktivity

Spoločnosť je v rámci skupiny zodpovedná za akvizíciu, správu a predaj všetkých foriem aktív, ako aj za financovanie a účasť v iných spoločnostiach. Ďalej k jej aktivitám patrí akvizícia a zhodnocovanie patentov, licencií, práv a s nimi súvisiace obchodné transakcie.