skip to Main Content

Udržateľné
investície

Finančné produkty, ktoré držia krok s dobou

Udržateľné investície sú v Green Finance veľmi žiadané. V súlade s hlavnou myšlienkou ekonomickej udržateľnosti určuje celá skupina Green Finance štandardy v oblasti financií, energetiky a nehnuteľností.

GREEN FINANCE
BOND 2020

GREEN FINANCE
BOND 2020

Green Finance Capital AG

Green Finance Capital AG vytvára vo svojej funkcii ako manažérska, správna a poradenská spoločnosť, pevný základ obchodných činností v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami, investícií, financovania, obnoviteľných zdrojov a podnikového poradenstva. V súlade so základnou myšlienkou udržateľnej ekonomiky, udáva Green Finance Group štandardy vo finančnom a energetickom sektore a v oblasti nehnuteľností.

Spoločnosť je v rámci skupiny zodpovedná za akvizíciu, správu a predaj všetkých foriem aktív, ako aj za financovanie a účasť v iných spoločnostiach. Ďalej patrí k jej aktivitám akvizícia a zhodnocovanie patentov, licencií, práv a s nimi súvisiace obchodné transakcie.

Green Finance Capital AG

Green Finance Capital AG vytvára vo svojej funkcii ako manažérska, správna a poradenská spoločnosť, pevný základ obchodných činností v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami, investícií, financovania, obnoviteľných zdrojov a podnikového poradenstva. V súlade so základnou myšlienkou udržateľnej ekonomiky, udáva Green Finance Group štandardy vo finančnom a energetickom sektore a v oblasti nehnuteľností.

Spoločnosť je v rámci skupiny zodpovedná za akvizíciu, správu a predaj všetkých foriem aktív, ako aj za financovanie a účasť v iných spoločnostiach. Ďalej patrí k jej aktivitám akvizícia a zhodnocovanie patentov, licencií, práv a s nimi súvisiace obchodné transakcie.

O Green
Green Finance Capital AG

Green Finance Capital AG vytvára vo svojej funkcii ako manažérska, správna a poradenská spoločnosť, pevný základ obchodných činností v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami, investícií, financovania, obnoviteľných zdrojov a podnikového poradenstva. V súlade so základnou myšlienkou udržateľnej ekonomiky, udáva Green Finance Group štandardy vo finančnom a energetickom sektore a v oblasti nehnuteľností.

Spoločnosť je v rámci skupiny zodpovedná za akvizíciu, správu a predaj všetkých foriem aktív, ako aj za financovanie a účasť v iných spoločnostiach. Ďalej patrí k jej aktivitám akvizícia a zhodnocovanie patentov, licencií, práv a s nimi súvisiace obchodné transakcie.

Zistiť viac o podnikateľskej skupine
GreenFinance_Logo-GW
Green Finance Capital AG
Fürst-Franz-Josef-Straße 68
FL-9490 Vaduz
Tel.: 00423 376 44 88
office[at]greenfinance24.com

    

Green Bond 8 | SUBORDINATED STEP-UP BOND 2020:
GreenFinance_Logo-GW
Green Finance Capital AG
Fürst-Franz-Josef-Straße 68
FL-9490 Vaduz
Tel.: 00423 376 44 88
office[at]greenfinance24.com

    

Green Bond 8 | SUBORDINATED STEP-UP BOND 2020:
GreenFinance_Logo-GW
Green Finance Capital AG
Fürst-Franz-Josef-Straße 68
FL-9490 Vaduz
Tel.: 00423 376 44 88
office[at]greenfinance24.com

    

Copyright Green Finance Group AG 2020 – All Rights Reserved
Tiráž a vyhlásenie o ochrane osobných údajov                          News
Copyright Green Finance Group AG 2020 – All Rights Reserved
Tiráž a vyhlásenie o ochrane osobných údajov                          News
Back To Top