skip to Main Content

Podnikateľská skupina
Green Finance

My sme Green Finance!

Green Finance Group AG a jej dcérske spoločnosti pôsobia medzinárodne a ponúkajú široké portfólio služieb.

Slide Green Finance Capital AG je kľúčovou
firmou v rámci podnikateľskej skupiny
a je zodpovedná za financovanie
ostatných spoločností skupiny Green
Finance a teda poskytuje kapitál
pre oblasti rozvoja nehnuteľností
investícií a obnoviteľných zdrojov.
Základné imanie € 50.000,-
Die Green Finance Group AG
pôsobí ako holdingová spoločnosť
a hrá rozhodujúcu úlohu pri
celkovom strategickom rozhodovaní
skupiny Green Finance.
Zároveň je do veľkej miery
zodpovedná za to, že skupina Green
Finance kladie dôraz na udržateľnosť.Základné imanie € 500.000,-
Green Finance Broker AG je
expertom v rámci skupiny pre
manažment, administratívu a
poradenské služby.
Jej medzinárodnú sieť tvorí
viac ako 2.600 obchodných partnerov
partnerov v 8 krajinách ktorí
udržiavajú kontakty s viac
ako 23.000 klientmi.


Základné imanie € 50.000,-
Rakúska Green Finance GmbH sa
zameriava na viacero obchodných
oblastí ako je prenájom hnuteľného
majetku, rozvoj v oblasti nehnuteľností
a ich následný prenájom. Mimoriadny
dôraz kladie spoločnosť na
nadobudnutie a revitalizáciu
nehnuteľností, pri ktorých je
možné dosiahnuť zvýšenie
ich hodnoty.

Základné imanie € 1.000.000,-
LVA 24 Prozessfinanzierung GmbH
sa zaoberá úhradou poplatkov
spojených so súdnym konaním
pre poškodené osoby, ktoré
nechcú, alebo nemôžu podstúpiť
riziko spojené s financovaním
súdneho konania.
Základné imanie € 250.000,-
Trvalá udržateľnosť je pre nás dôležitá – viac v dokumente Zodpovednosť & Udržateľnosť

Trvalá udržateľnosť je pre nás dôležitá

Trvalá udržateľnosť je pre nás dôležitá

Ukazovatele

Súvaha k 31.12.2019

€ 26.489.670,69

aktíva skupiny Green Finance

€ 11.259.495,86

výnosy skupiny Green Finance

€ 1.306.789,52

hospodársky výsledok
(EBIT) skupiny Green Finance

Ukazovatele

Súvaha k 31.12.2019

€ 26.489.670,69

aktíva skupiny Green Finance

€ 11.259.495,86

výnosy skupiny Green Finance

€ 1.306.789,52

hospodársky výsledok
(EBIT) skupiny Green Finance

Ukazovatele

Súvaha k 31.12.2019

Slide Míľniky 5 Jahre Green Finance Leto 2015
Vznik myšlienky Green Finance

OKTÓBER 2015
Založenie
Green Finance GmbH Rakúsko
Österreich


Otvorenie pobočky Zeltweg

NOVEMBER 2015
Spolupráca
so skupinou Sun Contracting
FEBRUÁR 2016
Produkt Green Finance
pôžitkové listy

JÚN 2016
Otvorenie pobočky Dornbirn

JÚL 2016
Začiatok rozvoja v oblasti
Green Finance nehnuteľností


SEPTEMBER 2016
Erwerb & Start
Nadobudnutie objektu a
začiatok realizácie projektu Scharnstein
MAREC 2017
Program
Dream Car


APRÍL 2017
Otvorenie
centrály vo Viedni


SEPTEMBER 2017
Nadobudnutie objektu a začiatok
realizácie projektu Schloss Frein
MAREC 2018
Vytvorenie medzinárodnej
holdingovej štruktúry
Green Finance
Expanzia do Lichtenštajnska

Otvorenie pobočky Linz

APRÍL 2018
Otvorenie pobočky Inssbruck

MÁJ 2018
Expanzia na Slovensko

JÚL 2018
Produkt Green Finance
8x8 Investment


SEPTEMBER 2018
Ukončenie
projektu Zámok Frein


OKTÓBER 2018
Nadobudnutie objektu
a začiatok realizácie
projektu Mauerkirchen
Otvorenie pobočky Salzburg


DECEMBER 2018
Otvorenie pobočky Krems
FEBRUÁR 2019
Expanzia do Maďarska
Otvorenie
pobočky Laakirchen


AUGUST 2019
Otvorenie pobočky Graz

OKTÓBER 2019
Prevzatie firmy LVA24
Prozessfinanzierung
Otvorenie pobočky
Bregenz

JANUÁR 2020
Expanzia do Nemecka
Otvorenie pobočky Olching


FEBRUÁR 2020
Kúpa priemyselného pozemku
v Linzi
Viac ako 20.000 kontaktov
so zákazníkmi
Otvorenie pobočky Klagenfurt
Otvorenie pobočky Deggendorf


MAREC 2020
Stavebný projekt
Green Business Center


APRÍL 2020
Program Dream House
Produkt Green Finance Bond 8


MÁJ 2020
Expanzia do Rumunska

JÚL 2020
Green Finance
Program 1000 stromov

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vedenie spoločnosti Green Finance

Riaditelia Green Finance sú jedným zo základných pilierov, na ktorých je postavený náš úspech. Motivovaní partneri, kvalitné pracovné prostredie, skvelé vzdelávanie a podpora Green Business partnerov – to je to, čo tvorí naše vedenie. Naši riaditelia majú skúsenosti z rôznych odborov a prinášajú veľa špecializovaného know –how – dokonalý koncept úspechu.

Green Finance Group AG: Gerald Frühauf

Gerald
Frühauf

Senior Business Director
Zistiť viac
Gerald Frühauf

S 24 ročnými skúsenosťami v oblasti poisťovníctva a finančného poradenstva je Gerald Frühauf považovaný za špecialistu v odbore financií. Po dvanástich rokoch pôsobenia v manažmente veľkej finančnej spoločnosti, pracoval tento pôvodným povolaním automechanik, ďalších 12 rokov v odbore ako nezávislý finančný poradca. Ako spoluzakladateľ spoločnosti Green Finance GmbH, poskytuje denne svoje odborné vedomosti a skúsenosti vo všetkých oblastiach obchodu a tak sa významne podieľa na úspechu spoločnosti.

Green Finance Group AG: Christian Schuster

Christian
Schauer

Chief Executive Officer
Zistiť viac
Christian Schauer

V čele skupiny Green Finance je Christian Schauer tým mužom, ktorý položil základný kameň realizácie Green Finance vízie. Je hnacou silou, ktorá stojí za filozofiou o udržateľnosti a zákazníckej ústretovosti a realizuje novú cestu v odbore financií. Tento HTL inžinier sa môže obhliadnuť za sedemnásťročnými skúsenosťami v obchodnom a technickom vedení a disponuje mnohými školeniami a kvalifikáciami v rôznych oblastiach. Christian Schauer má ako spravovateľ nehnuteľností a finančný poradca všetky predpoklady na to, aby ako predseda správnej rady Green Finance Group AG, Green Finance Capital AG, Green Broker AG, ako generálny riaditeľ Green Finance GmbH Austria a LVA24 Prozessfinanzierung GmbH zaručil ich dlhodobý úspech.

Green Finance Group AG: Michael Kottnig

Michael
Kottnig

Chief Operating Officer
Zistiť viac
Michael Kottnig

Michael Kottnig je jednotkou v oblasti vedenia predaja, komunikácie a inovácií. Ako COO a obchodný riaditeľ skupiny Green Finance obohatil tím vedenia svojimi odbornými vedomosťami a vynikajúcimi komunikačnými schopnosťami. Ako štátom certifikovaný finančný poradca a finančný maklér s 15 ročnými skúsenosťami v odbore, výraznými schopnosťami viesť a riadiť inovácie, predstavuje Michael Kottnig v rámci Green Finance dôležitý styčný bod pre všetkých Business Partnerov na medzinárodnej úrovni.

Green Finance Group AG: Walter Schuster

Walter
Schuster

Senior Business Director
Zistiť viac
Walter Schuster

Vstupom Waltera Schustera do skupiny sa podstatne rozšírili oblasti pôsobenia Green Finance. Jeho úlohou bolo udržateľné koučovanie zamestnancov v Rakúsku a v zahraničí a ich vedenie k úspechu pomocou optimalizovaného a aktualizovaného vzdelávacieho systému Green Finance. Ako zakladateľ spoločnosti LVA24, vybudoval počas krátkej doby jedného z najvýznamnejších poskytovateľov služieb financovania súdnych sporov v Rakúsku a v zahraničí. Zároveň je aktívny v oblasti rozširovania predaja a nesie hlavnú zodpovednosť za expanziu Green Finance v Bulharsku, Českej republike a na Slovensku.

Green Finance Group AG: Ivo Ljubas

Ivo
Ljubas

Senior Business Director
Zistiť viac
Ivo Ljubas

Osemnásťročné skúsenosti v odbore financií robia z Iva Ljubasa nepostrádateľného mentora tímu Green Finance. Svoju kariéru odštartoval tento špecialista na predaj a koučing ako poisťovací agent a zároveň certifikovaný finančný poradca. Od roku 2009 sa Ivo Ljubas venuje popri činnosti poskytovateľa finančných služieb, taktiež projektom v oblasti fotovoltiky a veternej energie. Ako zakladajúci člen Green Finance posiluje firemnú myšlienku o udržateľnosti vďaka svojmu všestrannému know how v odbore energetiky a financií.

Green Finance Group AG: Markus Jäkel

Markus
Jäkel

Senior Business Director
Zistiť viac
Markus Jäkel

Po vyučení sa za procesného technika v chemickej výrobe, prestúpil Markus Jäkel do finančného odboru a začal úspešnú kariéru ako finančný poradca. Od roku 2015 podporil náš vedúci tím Green Finance a stal sa zakladajúcim členom Green Finance GmbH. Po medzinárodnom rozšírení štruktúry spoločnosti je Markus taktiež akcionárom Green Finance Group AG.

Green Finance Group AG: Thomas Hauer

Thomas
Hauer

Senior Business Director
Zistiť viac
Thomas Hauer

Od roku 2011 sa Thomas Hauer, certifikovaný finančný poradca, venuje výhradne finančným službám. Po pôsobení v rôznych finančných spoločnostiach tvorí od roku 2015 pevnú súčasť vedúceho tímu Green Finance. Pre Thomasa Hauera je obzvlášť dôležitá orientácia na zákaznícky servis – priania zákazníkov a ich finančný rast sú pre neho na prvom mieste. Je preto dôležitým hnacím motorom v oblasti zlepšovania služieb.

Vedenie spoločnosti Green Finance

Riaditelia Green Finance sú jedným zo základných pilierov, na ktorých je postavený náš úspech. Motivovaní partneri, kvalitné pracovné prostredie, skvelé vzdelávanie a podpora Green Business partnerov – to je to, čo tvorí naše vedenie. Naši riaditelia majú skúsenosti z rôznych odborov a prinášajú veľa špecializovaného know –how – dokonalý koncept úspechu.

Vedenie spoločnosti Green Finance

Riaditelia Green Finance sú jedným zo základných pilierov, na ktorých je postavený náš úspech. Motivovaní partneri, kvalitné pracovné prostredie, skvelé vzdelávanie a podpora Green Business partnerov – to je to, čo tvorí naše vedenie. Naši riaditelia majú skúsenosti z rôznych odborov a prinášajú veľa špecializovaného know –how – dokonalý koncept úspechu.

Silné vedenie pre udržateľný úspech

Back To Top